Elindult a Közös Értékeink Program!

Tartalom

Lezárult a Közös Értékeink program első pályázati kiírása


Lezárult a Közös Értékeink Program első kiírása, az eredmények május végére várhatóak! Idén március 20-án délután 2 óráig nyújthatták be pályázataikat a civil szervezetek a Közös Értékeink Program felhívásaira.

A pályázatra olyan összetartó és cselekvő civil közösségek jelentkezését vártuk, akik vállalták, hogy munkájuk során új partnerségeket alakítsanak, fejlődjenek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak.

A három éven keresztül futó program első felhívásainak a “Partnerségben” és “Fejlődésben” nevet adtuk, jelentkezni rájuk a Közös Értékeink Program honlapján erre kialakított online felületen lehetett. A határidőig összesen 310 pályázat érkezett.

Közülük 120 darabot nyújtottak be „Partnerségben” kategóriában. Itt nagyobb, tapasztaltabb, országos vagy regionális szinten tevékenykedő civil szervezetek pályázatait vártuk. A pályázóknak vállalniuk kellett, hogy kisebb, vidéki szervezetekkel együtt dolgozva átadják nekik tudásukat, készségeiket, és velük közös projekteket valósítanak meg az európai alapértékek és jogok erősítése, népszerűsítése és tudatosítása érdekében. Ebben a kategóriában az elérhető maximális támogatás 60 000 € lesz, 12-24 hónapos projektekre.

190 darab pályázatot adtak be a „Fejlődésben” kategóriában, amelyben kisebb, elsősorban a fővároson kívül működő civil szervezeteket kívánunk támogatni, amelyek az európai értékekhez kapcsolódó tevékenységük közben saját maguk belső fejlesztésére, működésük javítására is figyelmet fordítanának. Ebben a kategóriában az elérhető maximális támogatás 20 000 € lesz, legfeljebb két éves projektekre.

A pályázatok fogadását követően a Közös Értékeink programot lebonyolító szervezetek – az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány-Magyarország és a Közösségfejlesztők Egyesülete – munkatársai megvizsgálják hogy a pályázók megfelelnek-e a formai követelményeknek. Ezt követően minden pályázat két-két külső értékelő szakértőhöz kerül, akiket a lebonyolítók szintén nyílt felhívás útján kerestek és választottak ki a több mint 50 jelentkező közül. Az értékelők a pályázati felhívásban olvasható 9 szempont szerint pontozzák és szövegesen értékelik a pályázatokat, felsorolva azok erősségeit és gyengeségeit.

Az értékelők pontszámainak átlaga alapján kialakult rangsort az Ökotárs, az Autonómia és a Kártpátok alapítvány vezetőiből, valamint egy külsős szakemberből álló bizottság bírálja el, és hozza meg a végső döntést a pályázatok támogatásáról, várhatóan május végén. Ezt követően a lebonyolítók minden pályázót egyénileg értesítenek majd az eredményről.

Az első két felhívás után hamarosan újabb kiírás érkezik: Április elején megnyitjuk az akciópályázatokra való jelentkezés lehetőségét is, hogy a civilek folyamatosan pályázhassanak aktuális ügyekre és akut problémákra reagáló akciókkal, érdekérvényesítő és mozgósító tevékenységekkel a következő másfél év folyamán. Ezekre a kisebb lélegzetvételű, rövidebb kampányokra a mostani felhíváson is pályázó szervezetek is indulhatnak, amíg összes támogatásuk el nem éri a maximálisan adható 60 000 €-t.

A Közös Értékeink pályázat az Európai Unió Citizens, Equality, Rights and Values programjának támogatásával valósul meg, amelynek célja a civil társadalom erősítése által az európai értékek erősítése és népszerűsítése az EU a tagállamaiban.


 

 

Megye Partnerségben Fejlődésben Összesen
Baranya 11 18 29
Borsod-Abaúj-Zemplén 4 17 21
Békés 1 7 8
Bács-Kiskun 2 6 8
Budapest 68 20 88
Csongrád-Csanád 3 14 17
Fejér 3 7 10
Győr-Moson-Sopron 2 5 7
Hajdú-Bihar 3 12 15
Heves 2 15 17
Jász-Nagykun-Szolnok 1 4 5
Komárom-Esztergom 0 1 1
Nógrád 1 2 3
Pest 13 20 33
Somogy 2 4 6
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 16 19
Tolna 0 1 1
Vas 0 7 7
Veszprém 0 6 6
Zala 1 8 9
Összesen 120 190 310


 

Kiegészítés a pályázati felhívásához!


 Az Európai Bizottság által meghatározott szabályok értelmében egy szervezet a Közös Értékeink Program pályázatain összességében legfeljebb 60 000 EUR támogatást kaphat. Kérjük, hogy ezt minden pályázó vegye figyelembe a konzorciumi partnerségek költségvetésének kidolgozásakor, különösen az A. kategória - "Partnerségben" pályázatainak elkészítése során. A Közös Értékeink Program későbbi pályázati kiírásain csak olyan szervezet indulhat, amelynek addigi támogatása nem érte el a 60 000 EUR értékhatárt. 

Köszönjük a megértést!

2023.03.07.


 


Pályázati kiírás

 

Várjuk a demokrácia, az emberi jogok és a jogállami normák érvényesítése mellett elkötelezett civil szervezetek jelentkezését!

A program célja, hogy olyan összetartó és cselekvő civil közösségeket támogasson, amelyek tagjai munkájuk során új partnerségeket alakítanak, fejlődnek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak. Olyan terveket várunk, amelyek megvalósítása elősegíti, hogy Magyarországon mindenki élhessen az őt megillető jogokkal, részt vehessen saját élete alakításában és beleszólhasson közös ügyeinkbe, függetlenül attól, hogy honnan jött, hogyan gondolkozik, milyen körülmények között él.  A program ezeknek megfelelően három prioritás köré rendeződik: 

 

Partnerségben, Fejlődésben, Akcióban!

Tovább a pályázati felhíváshoz

A pályázatokat a honlap online űrlapján kell benyújtani, amit regisztráció után lehet elérni!

Tovább a regisztrációhoz

Az akciópályázati kiírás április elején jelenik meg. Az akciópályázattal kapcsolatos online tájékoztató fórumot 2023. április 13-án 16 és 18 óra között tartjuk meg Zoomon. A regisztrációkat április 12-én 12 óráig várjuk.

Tovább az akciópályázat tájékoztató fórum regisztrációra
 


 


Közös Értékeink

 

Mik azok a közös értékeink – és mi közöm hozzájuk?

A Közös Értékeink Program olyan civil szervezeteket támogat, amelyek munkájukkal elősegítik, hogy mindannyian élhessünk az Európai Unióban garantált jogainkkal. 

Amikor valaki pályázat írásán gondolkodik, érdemes a következőket szem előtt tartania: hogyan kapcsolódik az én munkám ezekhez az értékekhez? Kiknek, milyen jogát védem? Hogyan fognak ezek a jogok jobban érvényesülni a munkám eredményeként? 

Az alapvető emberi értékeket ugyanis jogainkon keresztül tudjuk érvényesíteni. Szerte a világon minden embert születésétől fogva egyenlően megilletnek az alapvető szabadságjogok. Ezek közé tartoznak ma már természetesnek tartott dolgok: mindenkinek joga van az élethez, a testi és szellemi sértetlenséghez, a szabadsághoz, a személyi biztonsághoz, a magánélethez, továbbá tilos bárkit rabszolgaságban tartani, megkínozni vagy megalázó módon bánni vele. Hasonlóan mindenkit megillet a magánélet védelme, a gondolat-, vallás-, szólás-, mozgás- és egyesülés szabadsága, a törvény előtti egyenlőség, a tisztességes jogi eljárás és a választásokon való részvétel. 

Ezek az úgynevezett első generációs szabadságjogok. Ezeken túl védelem illeti a társadalom gyengébb, sérülékenyebb tagjait – az időseket, gyerekeket, fogyatékkal élőket -, a munkavállalókat vagy a nők és férfiak egyenlőségét is. Végül pedig, mindenkinek joga van a szociális biztonsághoz, az egészséghez, a tiszta környezethez és a tisztességes ügyintézéshez is. 

Ezeknek az alapvető jogoknak a betartása mindenkinek feladata, a legtöbb teendője mégis az államnak van: sok esetben tartózkodnia kell valamilyen cselekvéstől (pl. a polgárok magánéletébe való beavatkozástól), vagy épp ellenkezőleg: cselekednie kell (pl. azért, hogy környezetünk tiszta és egészséges maradjon). 

A második világháború óta nemzetközi egyezmények sora foglalja írásba a fenti jogokat. Az Európai Unió tagállamai ezeket különböző időpontokban, módokon és formában építették be nemzeti jogrendjükbe, ezért 2012-ben az EU úgy döntött, hogy létrehoz egy egységes, közös dokumentumot – ez az  Alapjogi Charta. A Chartát az elmúlt 10 évben a társadalmi változások, valamint a tudományos és technológiai fejlődés fényében folyamatosan aktualizálták.

Az Alapjogi Charta hat fejezete: Méltóság, Szabadság, Egyenlőség, Szolidaritás, Polgárok jogai és Igazságszolgáltatás összesen 52 rövid cikkelyben részletezi az Unióban érvényes jogokat. Bár a Charta szűken véve csak az uniós intézmények és jog területén alkalmazandó, nekünk, civil szervezeteknek útmutatásul szolgál, amikor azért dolgozunk, hogy Európa és benne Magyarország egy jobb hely legyen. 

A Közös Értékeink Program során is ezekhez az alapvető jogokhoz kapcsolódó terveket várunk. Egy jól megírt pályázat célja ugyanis, hogy a tervezett tevékenységek hozzájáruljanak e jogok mindennapokban való érvényesüléséhez, például azáltal, hogy 

  • megvédi azokat, akiknek valamilyen joga sérül;
  • fejleszti az emberek joggyakorláshoz szükséges készségeit és képességeit, 
  • lehetőséget teremt arra, hogy bárki megélhesse jogait;
  • felhívja a jogalkotók és döntéshozók figyelmét valamilyen jogsérelem kockázatára;
  • tudatosítja, hogy ezek a jogok mennyire fontosak mindannyiunk életében;
  • hozzájárul ahhoz, hogy mások aktívan tegyenek értük.

Minden pályázónak érdemes végiggondolnia a fenti szempontokat, mielőtt belekezd pályázata megírásába. 

Jó munkát és sok sikert kívánunk!

 


Segítünk!

 

Feldolgoztuk az Alapjogi Charta legfontosabb pontjait, hogy könnyen eligazodj a minket megillető alapvető uniós jogok világában! Minden kép közös értékeink egész sorát rejti! Nézd meg őket, és készíts a segítségükkel igazán jó pályázatot!