A programról

Tartalom

Miről szól?


A Közös Értékeink Program azzal a céllal indult, hogy Magyarországon mindenki részt vehessen saját élete alakításában, beleszólhasson közös ügyeinkbe és élhessen az őt megillető jogokkal, függetlenül attól, hogy honnan jött, hogyan gondolkodik, milyen körülmények között él. Ennek érdekében olyan  összetartó és cselekvő civil közösségeket támogatunk, amelyek tagjai munkájuk során új partnerségeket alakítanak, fejlődnek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak a fenti célokért.       
Három prioritásunk: Partnerségben, Fejlődésben, Akcióban!


Miért csináljuk?


Mert olyan Magyarországon szeretnénk élni, ahol

  • az emberek összetartó közösségeket alkotnak,
  • a közösségek tagjai aktívan, egymást is segítve tesznek a közös ügyeikért,
  • a civil társadalom egészséges, erős és sokszínű, 
  • a civil szervezetek a magyar állammal együttműködve dolgoznak egy demokratikus, szolidáris és fenntartható országért,
  • a társadalom épít évszázados értékeire és az európai szabadságeszményre.

Mik azok a közös értékeink?


Szerte a világon minden embert születésétől fogva egyenlően megilletnek az alapvető szabadságjogok, amelyeket Alapjogi Chartájában egységes keretbe foglalt az Európai Unió is. A benne felsorolt közös értékek szolgálnak programunk iránytűjeként.

Tovább olvasom  
 

     

   

 

 A Közös Értékeink Program az Európai Unió új, a tagállamok civil szervezeteit közvetlenül támogató programjának (Citizens, Equality, Rights and Values - CERV) része. A program lebonyolítói:       A sajtó megkereséseit az Ökotárs Alapítvány fogadja.