Képzési felhívás

Tartalom

 

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal és a Közösségfejlesztők Egyesületével (KÖFE) együtt (továbbiakban: lebonyolítók), a Közös Értékeink Program részeként, az Európai Unió forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet magyarországi civil szervezetek számára. 

 

Letöltöm a teljes felhívást (pdf)

Meghoszabbítva szeptember 18. 14.00-ig!

 

A pályázatok benyújtásához regisztráció szükséges! A pályázatok benyújtásának menete:

 1. Regisztráció
 2. Online pályázati adatlap kitöltése
 3. Ellenőrzés és benyújtás

A pályázat elkészítéséhez szükséges adatokról, a megválaszolandó kérdésekről a pályázati adatlap mintájából tájékozódhat. A minta formátuma nem azonos az online űrlapéval, a minta pályázat benyújtására nem alkalmas!

Képzési felhívás (felkészülés a Fejlődésben+ pályázatra) adatlap minta (.docx)

 

KÖZÖS ÉRTÉKEINK PROGRAM 
EURÓPA TÁMOGAT! 
 

KÉPZÉSI FELHÍVÁS 
Felkészülés a Fejlődésben+ pályázatra

 

 

A KÖZÖS ÉRTÉKEINK PROGRAMRÓL

 

Közös Értékeink Program lebonyolítói a hazai civil szervezetek támogatásával szeretnék elősegíteni, hogy Magyarországon összetartó közösségek jöjjenek létre, amelyek tagjai aktívan, egymást segítve cselekednek, és részt vesznek a saját életük és közösségük ügyeinek alakításában.

A program célja, hogy a nyertes pályázók ötleteik megvalósításával hozzájáruljanak közös európai értékeink - az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és egyenlőség, beleértve a nemek közötti egyenlőséget, a jogállamiság és az emberi jogok, beleértve a kisebbségek jogait - tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez.

A fenti értékeken alapul az Alapjogi Charta, az Európai Unióban érvényes, mindannyiunkat megillető alapvető jogokat egységes keretbe foglaló dokumentum. A Charta szolgál a Közös Értékeink Program iránytűjeként, hiszen az alapvető emberi értékek gyakran jogainkon keresztül tudnak érvényesülni. A hazai civil társadalom szereplői ezért a felhívásokra a Chartában foglalt alapvető jogokhoz kapcsolódó tervekkel pályázhatnak. 

Az alapjogi Charta legfontosabb pontjai: 

Megnézem infografikán!

 

az Alapjogi Charta hat fejezete

 

A KÉPZÉSI FELHÍVÁS CÉLJA

 

A lebonyolítók fontosnak tartják, hogy a Közös Értékeink Program pályázati felhívásai mellett a pályázók felkészülését is támogassák, hogy képessé váljanak ötleteiket a program céljához jól illeszkedő pályázatok formájában benyújtani. 

Jelen felhívás ezért egy féléves képzési-fejlesztési folyamatra hívja a hazai civil szervezeteket, amelynek során a lebonyolítók a Közös Értékeink Program soron következő - “Fejlődésben+” - pályázati felhívására való felkészülésben nyújtanak segítséget.

A képzésre jelentkezhetnek a Közös Értékeink Program felhívásaira (Partnerségben, Fejlődésben) korábban sikertelenül pályázó civil szervezetek is. 

A kiválasztott jelentkezők egy csoportos fejlesztési folyamatban vehetnek részt, ami során képessé válnak a komplex helyzetelemzésre: feltérképezik saját és közösségük erőforrásait, illetve megfogalmazzák céljaikat. Segítséget kapnak abban is, hogyan tudják tevékenységüket a várt hatások felől megtervezni, és megfogalmazni, hogy ötleteik - megvalósulásuk esetén - minél hatékonyabban segítsék elő alapvető jogaink érvényesülését.

A “Fejlődésben+” felhívás a Közös Értékeink Program első pályázati felhívásából a “Fejlődésben” kategória megújított változata lesz. Mivel a felhívás főbb feltételei és sarokpontjai várhatóan nem fognak változni, kérjük, tájékozódásként egyelőre a már lezárult felhívás szövegét tanulmányozzák át alaposan! 

Emlékeztetőül, a ‘Fejlődésben” felhívásra “elsősorban azoknak a Budapesten kívül működő civil szervezeteknek (vagy civil szervezeti konzorciumoknak) a pályázatait vártuk, amelyek már akkor is a fenti általános célokhoz kapcsolódó tevékenységeket végeztek, vagy ilyenek indítását tervezték. A támogatás részeként a pályázóknak vállalniuk kellett, hogy a szakmai munka során, annak folyamatában saját szervezeti kapacitásaik fejlesztésén is dolgoznak.” A “Fejlődésben+” felhíváson elnyerhető támogatás mértéke 15-20 000 € lesz, várhatóan 12-18 hónap futamidejű projektekre, melyeket 2024 júniusában lehet majd elkezdeni. 

 

A KÉPZÉSI FOLYAMAT MENETE

 

A képzési folyamat gerincét hat képzési alkalom adja, amelyek várhatóan a következő témákat fogják érinteni: 

 1. az Európai Unió értékei: hogyan jelenhet ez meg a szervezet mindennapi tevékenységében; átláthatóság, kommunikáció, pályázatok optimalizálása;
 2. szervezeti jövőkép megfogalmazása, erőforrástérkép, szervezeti diagnózis, helyi beágyazottság vizsgálata, jelentősége;
 3. a közösségi és részvételi folyamatok ismerete, alkalmazása a mindennapokban, célcsoport vs. partner (a fejlesztéssel érintettek) bevonásának lehetőségei, céljai
 4. szervezeti és közösségi kapacitás, sikeres együttműködések generálása;
 5. menedzsment, pénzügy;
 6. a hatáslánc megismerése, tervezése.

A képzések mellett egyéb műhelymunkákra, segítő konzultációkra is sor kerül.

 

A képzés módszertani alapja: 

A képzési-fejlesztési folyamat középpontjában a közösségi kapacitás áll. Ez alatt olyan jellegű változások elindítását értjük, amelyek hatására a szervezet által elért, vagy a szervezet tevékenységeibe bevont emberek bekapcsolódnak az őket körülvevő társadalmi, gazdasági és közpolitikai életbe, és idővel nem csak egyénileg, hanem egyre inkább együtt cselekednek, lépnek fel a közéletben.

Ehhez egyaránt szükséges az emberek és az őket elérő, bevonó szervezet képességeinek fejlődése, a különböző készségek (kompetenciák) bővülése. Lényeges, hogy megtanulják: hogyan szervezhetik meg önmagukat, hogyan vállaljanak felelősséget a saját és közösségük életéért, hogyan vegyenek részt az őket és a közösségüket érintő kérdések mérlegelésében, az azokkal kapcsolatos döntésekben, illetve hogy a szevezetek miképpen segítsék őket mindebben. A közösségi kapacitásfejlesztés tehát egy közös(ségi) tanulási folyamat, melynek célja, hogy a szervezetek képessé váljanak arra, hogy egyformán tudatosan figyeljenek a működési környezetükben történő változásokra, illetve a szervezeten belül zajló folyamatokra, és ezekre tervezetten és rugalmasan reagáljanak.

Ez nemcsak alkalmi, akció-jellegű beavatkozásokat jelent, hanem olyan folyamatok elindítását (vagy folytatását), amelyek révén a résztvevő szervezetek, közösségek új partnerségeket alakítanak ki és szervezetként is fejlődnek, bővítik módszertani tudásukat.

 

A képzési folyamat alkalmanként legfeljebb 15-20 résztvevővel valósul meg. A résztvevők az egyes alkalmak közötti “házi feladatokat” is kapnak. A képzési alkalmak alapvetően személyes találkozók formájában, kisebb részben online valósulnak meg. A képzők törekedni fognak arra, hogy a személyes alkalmakat a jelentkező szervezetek székhelyéhez közeli helyszínen jelöljék ki, és ezeket legkésőbb 2023 szeptemberében hirdetik ki.

A képzési folyamat várhatóan 2023 októberében kezdődik és 2024 márciusban ér véget

A képzés egymásra épülő modulokat tartalmaz, így a jelentkezők közül elsőbbséget élveznek azok, akik vállalják, hogy az alkalmak mindegyikén 2 fővel vesznek részt, illetve, hogy szervezetenként 1 fő valamennyi alkalmon jelen lesz. 

A képzési alkalmak során a lebonyolítók a résztvevők számára ellátást, az otthoni feladatok elvégzéséhez pedig szakmai és anyagi támogatást biztosítanak, szervezetenként 500 € összegben. A támogatás szabadon felhasználható, de alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a résztvevők az egyes alkalmak között érdemi módon tudjanak foglalkozni a rájuk bízott, a képzéshez kapcsolódó, személyre/szervezetre szabott feladatokkal, melyek például a következők lehetnek: 

 • a tanultak bemutatása a szervezet többi tagjának;
 • szervezeti diagnózis felállítása;
 • közösségük, célcsoportjuk feltérképezése;
 • utazási költségek;
 • kutatás, interjúk készítése.

A támogatás külső pályázatíró díjazására NEM használható!

Az otthoni feladatok célja az elméletben megszerzett tudás, ismeret elmélyítése és gyakorlatba való átültetése.

A képzés lebonyolítója a Közösségfejlesztők Egyesülete. Tőlük a képzési alkalmak mindegyikén résztvevő személyek a folyamat végén képzési tanúsítványt kapnak. 

 

A JELENTKEZÉSEK BENYÚJTÁSA ÉS HATÁRIDEJE 

 

A képzési felhívásra a Közös Értékeink Program online felületén található űrlap kitöltésével lehet jelentkezni.

A jelentkezés határideje 2023. szeptember 11. 14:00 óra. Meghoszabbítva szeptember 18. 14.00-ig! A jelentkezők kiválasztása szeptember 22-ig megtörténik.

 

A JELENTKEZŐK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

 

A képzési programba országosan maximum 60 szervezet kapcsolódhat be. A jelentkezések elbírálása az alábbi szempontok szerint történik:

 • A tervezett, illetve az eddigi tevékenységek összhangban állnak e az uniós jogokkal és értékekkel, segítik-e azok erősödését és népszerűsítését? (max.6 pont)
 • Van-e szándék és törekvés a szervezet eddigi tevékenységének, kapacitásainak érdemi értékelésére, illetve az ebből eredő változtatásokra? (max.6 pont)
 • Van-e szándék arra, hogy a célcsoport bevonásának mértékén, minőségén javítson a szervezet? (max. 3 pont)
 • Mennyire fókuszál a szervezet a bevont emberek, közösségek önérvényesítési képességeinek, általános önállóságának, autonómiájának fejlesztésére? (max. 3 pont)
 • Milyen mértékű változás várható a szervezet tevékenységében és annak hatásában a fejlesztési folyamat végére? (max. 6 pont)

A beküldött adatlapokat a lebonyolító konzorcium kapacitásfejlesztéssel és a képzési folyamat megtartásával megbízott tagjának (Közösségfejlesztők Egyesülete) stábja fogja pontozni, minden jelentkezést legalább 2 fő.

Az értékelők által adott pontszámok átlaga alapján a döntést egy, a lebonyolító alapítványok vezetőiből álló és egy külső szakértőből álló Bíráló Bizottság hozza meg. Az átláthatóság biztosítása érdekében a Bíráló Bizottság ülésére megfigyelőként meghívást kap az Európai Bizottság magyarországi képviselete.

A Bíráló Bizottság az egyes pályázatokkal összefüggésben szükség szerint meghallgatja az értékelők esetleges kiegészítéseit, részletesebb szakmai véleményét, álláspontját is.

A Bíráló Bizottság döntése végleges, fellebbezésre nincs mód. A döntést a lebonyolító konzorcium annak meghozatala után (legkésőbb a rákövetkező napon) közzéteszi a Közös Értékeink Program weboldalán, és az eredményről minden pályázót 15 munkanapon belül írásban értesítenek az online rendszeren keresztül, a szervezeti adatoknál megadott kapcsolattartói címen.

 

KIK JELENTKEZHETNEK? 

 

A képzésre olyan hazai civil szervezeteket várunk, amelyek tervezik, hogy elindulnak a várhatóan 2024 elején megjelenő “Fejlődésben+”  pályázati felhíváson, továbbá megfogalmazzák szervezeti és közösségi kapacitás fejlesztési szükségleteiket. 

A képzési folyamatban csak olyan szervezetek vehetnek részt, akik megfelelnek vagy legkésőbb 2024 elejéig (pályázatuk beadásának idejére) meg fognak felelni a Közös Értékeink Program alábbi általános támogathatósági feltételeinek:

 • nem profitérdekeltek, azaz nem a személyes haszonszerzés érdekében jöttek létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik, és végezhetnek gazdasági tevékenységeket, ennek eredményét nem oszthatják fel tagjaik és vezetőik között; gazdasági tevékenységük nem lehet elsődleges, hanem a szervezet küldetésének és céljainak megvalósítását kell szolgálja);
 • tagjaiknak nincs anyagi érdekeltsége a szervezet munkájának eredményében vagy gazdasági tevékenységében, illetve a szervezetnek nem lehet fő célja és tevékenysége pusztán tagjai gazdasági vagy szakmai érdekeinek képviselete;
 • önkéntes alapon szerveződnek, azaz magánemberek vagy csoportok saját elhatározásukból hozzák létre, és tevékenységükben rendszerint van valamilyen önkéntes elem; 
 • közérdekűen és a közéletben tevékenykednek, emberek, egyes csoportok vagy az egész társadalom jólléte érdekében, de nem törnek politikai hatalomra;
 • valamilyen szintű intézményesültséggel rendelkeznek, azaz van létesítő okiratban vagy más alapdokumentumban lefektetett állandó céljuk, tevékenységük és szervezeti struktúrájuk (szemben az ad-hoc vagy informális csoportokkal);
 • demokratikusan, átláthatóan és erőszakmentesen működnek, választott vezetőik felelősek a tagság és a támogatók felé;
 • függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől (alapítóik illetve vezető tisztségviselőik között nem lehetnek többségben a felsorolt szervek képviselői);
 • nincs köztartozásuk;
 • tiszteletben tartják, megvédik és népszerűsítik az Európai Unió alapvető jogait és értékeit.

Jogi formájuk szerint: 

1) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott, aktívan működő civil szervezetek, szövetségek és szakszervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói érdekképviseleti szervezeteket, biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat); 

2) a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, aktívan működő egyesületek és alapítványok (ide nem értve a vagyonkezelő és közalapítványokat).

 

SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS A PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSE

 

A képzésbe kiválasztott szervezetekkel az Ökotárs Alapítvány szerződést köt, legkésőbb az első személyes találkozó alkalmával. A pénzügyi támogatás egy összegben, a szerződés aláírását követően 8 napon belül, banki átutalással kerül kifizetésre a résztvevő szervezetek számára.

A képzési folyamat lezárását követő 30 napon belül a részt vevő szervezeteknek rövid pénzügyi beszámolót kell benyújtaniuk a támogatás felhasználásáról, egy táblázatban felsorolva a kifizetett tételeket.

 

KI ÉS HOGYAN KOORDINÁLJA A PÁLYÁZATI PROGRAMOT?

 

A program feltételeit és eljárásrendjét az Európai Unió European Education and Culture Executive Agency (EACEA) és az Ökotárs Alapítvány között létrejött szerződés szabályozza. A program lebonyolítása konzorciumi formában történik. A konzorcium vezetője az Ökotárs Alapítvány, amely megköti a támogatási szerződéseket, és utalja a támogatást. A pályázatokkal kapcsolatos feladatokat a konzorcium három alapítványa végzi, míg kapacitásfejlesztéssel kapcsolatos ügyekért a Közösségfejlesztők Egyesülete felel. 

A pályázati időszakban a kérdéseket Közös Értékeink Program weboldalának (https://kozosertekeink.hu) kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül várjuk, azokra e-mailen vagy az érdeklődő által megadott telefonszámon három munkanapon belül válaszolunk!

 

Útmutatók, segédanyagok, gyakran ismételt kérdések

 

Az Európai Bizottság támogatása ezen dokumentum elkészítéséhez nem jelenti a tartalom jóváhagyását, amely kizárólag a szerzők álláspontját tükrözi, valamint a Bizottság nem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.