Elérhető a Fejlődésben+ pályázati felhívás!

 

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal és a Közösségfejlesztők Egyesületével (KÖFE) együtt az Európai Unió forrásainak felhasználásával, Fejlődésben+ néven pályázatot hirdet.

A Közös Értékeink Program a hazai civil szervezetek támogatásával szeretné elősegíteni, hogy Magyarországon összetartó közösségek jöjjenek létre, amelyek tagjai aktívan, egymást segítve cselekednek, és részt vesznek a saját életük és közösségük ügyeinek alakításában, így hozzájárulva a jogállamiság és a demokrácia erősödéséhez.

A program célja, hogy a nyertes pályázók ötleteik megvalósításával 

  • hozzájáruljanak közös európai értékeink tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez (ide tartoznak az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és egyenlőség - beleértve a nemek közötti egyenlőséget, a jogállamiság és az emberi jogok - beleértve a kisebbségek jogait),
  • bevonják, részvételre és közös cselekvésre ösztönözzék az állampolgárokat,
  • és eközben foglalkozzanak saját szervezetük stabilizálásával, kapacitásaik fejlesztésével is.
A támogatás maximális mértéke: legfeljebb 20 000 € (húszezer euró).
Beadási határidő: 2024. április 5 (péntek) 14.00