Kamaszfesztivál 2023-2024

CERV-F-2023-0289
8K az Életminőség Fejlesztéséért Alapítvány
Budapest

A Kamaszfesztivál kihívásokból álló modelljátékon keresztül teszi átélhetővé a közoktatásban tanuló diákok számára a szabadsághoz és biztonsághoz való jogaikat. Bemutatja, hogyan jelenik meg a mindennapokban és a társas kapcsolatokban a szabadság - vagy éppen annak hiánya.
A bevont felsős és középiskolás osztályközösségek a tanév alatt egyenként három társadalmilag hasznos kihívást (kisprojektet) valósítanak meg. A kihívások konkrét témáit az osztályközösségek határozzák meg, ezzel is gyakorolva a szabad rendelkezést és részvételiséget az őket érintő ügyek megoldásában. A folyamatokat pedagógusok és a program szakemberei facilitálják. A kihívások eredményeit a szakemberek és a fiatalok terjesztik a közösségi médiában, ezáltal a szélesebb nyilvánosság és különösen a fiatalok is értesülnek az eredményekről, sikerekről.
A kezdeményezés a szabadságjogokkal való élni tudáshoz szükséges alapkészségeket fejleszti. Célja az osztályközösségek erősítése, a diákok társas kapcsolatainak fejlesztése, a szabadságjogok mélyebb összefüggéseinek közérthetővé tétele, valamint az, hogy a résztvevő fiatalok a tanultakat tényleges cselekvésbe fordítsák.
Mindennek eredményeként a szabadságjogait ismerő és azokkal élni tudó diák képes felismeri és beazonosítani a környezetében tapasztalható társadalmi igazságtalanságokat és jogsértéseket, és képes is ezekre reagálni. Igényel és felkeres olyan közösségeket, ahol az érdekvédő munka, amihez maga is csatlakozni tud, már elkezdődött.

 • Pályázati kategória
  Fejlődésben
 • Megítélt támogatás
  18009.00EUR
 • Megvalósítás helyszíne
  országos
 • Tervezett kezdés
  2023. 08. 15.
 • Weboldal