ÜGYKOALÍCIÓ AZ OKTATÁSI EGYENLŐSÉGÉRT

CERV-P-2023-0304
Polgár Alapítvány az Esélyekért
Budapest

A jelenlegi oktatási rendszer egyik legégetőbb problémája az egyenlőtlenség. Ez folyamatosan újratermeli a szegregációt, és akadályozza az állampolgári aktivitást.
A kezdeményezés - ügykoalíció - ennek ellensúlyozására támogatja az aktív szerveződések tevékenységeit és kampányt indít az oktatási egyenlőtlenségek tematizálására szórólapokkal, videós anyagokkal kiadványok segítségével és a Mérce médiapartnerségével, országos és helyi rendezvények keretében. A szervezők a kampányt követően kiértékelik a tapasztalatokat, és beépítik azokat egy következő kampány tervezésébe és megvalósításába, amelynek fókusza az érdekképviselet, az érintett szervezetek hálózatának megerősítése, valamint a releváns döntéshozókra történő nyomásgyakorlás.
Sor kerül roma ügyvivők képzésére, akik maguk is szorosan kapcsolódnak az oktatás területéhez. Képzésük a kampányok tapasztalataira építve történik, elősegítve kritikai szemléletformálásukat, szakpolitikai mozgalmakba való bekapcsolódásukat. A kezdeményezés eredményeképp a roma érdekképviselet és önszerveződés várhatóan megerősödik, és a különböző mozgalmakban megjelenhet a roma szempont, csökkentve a romaellenességet.

 • Pályázati kategória
  Partnerségben
 • Megítélt támogatás
  60000.00EUR
 • Megvalósítás helyszíne
  országos
 • Tervezett kezdés
  2023. 07. 01.
 • Weboldal
 • Bevont partnerek
  Kettős Mérce Egyesület