Állj ki a jogaidért, állj ki a közösségért! Az LMBTQI emberek alapvető jogainak érvényesítése stratégiai pereskedés és jogtudatosság-növelés útján.

CERV-P-2023-0413
Háttér Társaság
Budapest

Az LMBTQI emberek alapjogai sok területen sérülnek. Ezen jogok védelme és érvényesülése érdekében a Háttér Társaság jogi programja néhány kiemelt területen (pl. a nem jogi elismerésének tilalma, ill. az ún. 'gyermekvédelmi' törvény alkalmazásából fakadó jogsérelmek) stratégiai pereskedéssel igyekszik az érintetteknek hatékony jogorvoslatot biztosítani. Emellett a hazai gyakorlat több területen nincs összhangban a nemzetközi emberi jogi normákkal és az Európai Unió jogával, ezért érdekérvényesítési tevékenységével a Háttér a diszkriminatív gyakorlat megfordítását célozza, amely például kizárja az azonos neműek között külföldön kötött házasságok hazai elismerését. A stratégiai pereskedés és az ahhoz kapcsolódó érdekérvényesítés célja az LMBTQI embereket hátrányosan megkülönböztető jogszabályok módosítása, az LMBTQI emberek alapjogainak feltétlen és egyenlő biztosítása. A jogi tudásbázis fejlesztése, az LMBTQI emberek jogait érintő kiadványok és az azokat népszerűsítő kampányok nemcsak az LMBTQI közösséget, de a szélesebb társadalmat is célozzák, ezáltal szélesítve a társadalom ismereteit az LMBTQI emberek jogairól és az őket érő jogsértésekről.

A kezdeményezés kiemelt célkitűzése az LMBTQI közösség jogtudatosságának növelése vidéki formális és informális csoportoknak ajánlott képzéseken, illetve szakmai támogatáson keresztül. A képzéseken résztvevő helyi aktivisták jogi ismereteinek bővítése megteremti annak lehetőségét, hogy mindenki számára elérhető legyen a jogérvényesítési formákat ismerő helyi támogató közeg. A vidéki szervezetek mentorálással egybekötött kapacitásépítő támogatásra pályázhatnak a helyi kontextusba illeszkedő programok, kampányok, stb. szervezéséhez. A helyi aktivisták képzését kiegészíti az LMBTQI jogokban jártas ügyvédek országos hálózatának létrehozása, amelynek eredményeképpen megtörhető a jelenlegi Budapest-központú jogvédelem, és a jogérvényesítés mindenki számára elérhetővé válhat. Hosszútávon mindez hozzájárul az LMBTQI emberek jogainak hatékony és elérhető védelméhez.

 • Pályázati kategória
  Partnerségben
 • Megítélt támogatás
  59384.00EUR
 • Megvalósítás helyszíne
  országos
 • Tervezett kezdés
  2023. 08. 01.
 • Weboldal