Közösen Monitorozunk - Adatból sztori, sztoriból közügy

CERV-P-2023-0259
K-Monitor Közhasznú Egyesület
Budapest

Az elmúlt időszakban a központosítás, a polarizáció, az elvonások és az egymásra rakódó válsághelyzetek nyomán jelentősen gyengült Magyarországon a helyi demokrácia. A helyi média gyengesége mellett a helyi közügyek iránti országos (média)figyelem szelektív, pillanatnyi. Az országos média nem követi végig, nem dolgozza fel mélyebben a helyi jelentőségű ügyeket, így a médiafigyelem ritkán, és akkor is blokkoló, polarizáló jelleggel van befolyással a helyi szakpolitika-alkotásra. Helyi közügyekben hiányzik a hosszú távú figyelem és monitorozás: az ígéretek számonkérése, a stratégiák nyomon követése, a közpolitikai döntések hatásának nyomon követése adatalapon, tényfeltáró módszerekkel.
A kezdeményezés a helyi demokrácia erősítését célozza, támogatja a helyi nyilvánosságot és a lokális szakpolitikai kérdésekről folytatott diskurzusokat, fejleszti a résztvevők tény- és adatalapú érdekvédelmi kompetenciáit, illetve erősíti a helyi közügyek sajtóreprezentációjával kapcsolatos partnerségeket és tudatosságot. Mindemellett cél a K-Monitor civilek számára biztosított informatikai eszközeinek, módszereinek és szolgáltatásainak a helyi igényeknek megfelelő továbbfejlesztése is.
A kezdeményezés elsősorban a vidéki városok beágyazott civil szervezetei és társadalmi orientáltságú médiakezdeményezései, illetve a helyi ügyekről való tudósításra törekvő országos független média számára lehet érdekes. A megvalósítás során a résztvevők szakmai együttműködések és műhelyesemények révén fejlesztik a K-Monitor és a helyi partnerek kompetenciáit, hatékonyabbá téve a technológián alapuló tevékenységeket, a szakpolitikai érdekképviseleti munkát és az országos nyilvánossághoz való hozzáférést. Ezzel a K-Monitor vidéki beágyazottsága, szakmai anyagainak felhasználhatósága is erősödik, a partnerek pedig hatékonyabban lesznek képesek ellátni hely érdekképviseleti munkájukat. A fenntarthatóságra törekvő, stratégiai szemléletű fejlesztés mellett a a feldolgozott helyi ügyekben is tartós változások érhetőek el a döntéshozatal nyitottsága és átláthatósága terén.

 • Pályázati kategória
  Partnerségben
 • Megítélt támogatás
  59977.00EUR
 • Megvalósítás helyszíne
  -
 • Tervezett kezdés
  2023. 07. 01.
 • Tervezett befejezés
  2024. 12. 31.
 • Weboldal