Környezeti jogérvényesítés Magyarországon

CERV-P-2023-0109
Környezeti Management és Jog Egyesület
Budapest

A kezdeményezés célja a környezeti demokrácia és a környezet védelmének megerősítése lokális szinten. A program során a környezetet veszélyeztető beruházásoktól érintett helyi közösségek, illetve az érdekükben fellépő civil szervezetek környezetjogi tanácsadást kaphatnak, jogi képviselethez juthatnak a közérdekű környezetvédelmi ügyekben, illetve környezetjogi képzéseken vehetnek részt.
Ezeken felül az aktuális ügyek és azok menete nyilvános online adatbázisban válik nyomonkövethetővé, valamint nyomtatott és online formában is készül lakossági környezetjogi tájékoztató és jogérvényesítési kiadvány. A kiadvány környezetvédelmi és környezetjogi ügyekről tájékoztatja közérthető formában a lakosságot, megoldási lehetőségeket is körbejárva.
A kezdeményezés része a környezeti demokrácia stratégiai monitorozása, és a magyar kormány aarhusi egyezmény szerinti országjelentéseivel párhuzamosan, annak civil változataként árnyékjelentések készítése.
A megvalósítás során cél az érintett helyi közösségekkel és civil szervezetekkel való hálózatos együttműködés kialakítása, illetve az eredmények hasznosítása további ügyek vitelében, képzéseken és az érdekérvényesítésben.

 • Pályázati kategória
  Partnerségben
 • Megítélt támogatás
  58925.00EUR
 • Megvalósítás helyszíne
  országos
 • Tervezett kezdés
  2023. 07. 01.
 • Weboldal
 • Bevont partnerek
  Pécsi Zöld Kör
  Zöld Kapcsolat Egyesület