Eredmény és hatás a Közös Értékeink pályázatokban

Tartalom

Gyakran felmerülő kérdés, hogy pontosan mit, milyen tevékenységeket támogat a Közös Értékeink program. Erre az a válasz, hogy az értékelés elsősorban a következőket fogja vizsgálni: 

 • mely célcsoportra milyen hatást vált ki a pályázatban leírt terv  

 • ezek a hatások hogyan kapcsolódnak az európai jogokhoz és értékekhez. 

A tevékenységeket tehát érdemes a hatások felől közelítve megtervezni, azaz végiggondolni, hogy az adott tevékenységgel kikre és hogyan hatunk. Például hozzájárulnak-e a tevékenységek ahhoz, hogy minél többek számára kézzelfoghatóvá váljon a szabadság, méltóság, jogállamiság stb. gondolata, amitől többen kiállnak ezek mellett, felszólalnak akkor, ha ezek sérülnek vagy ezek szellemében indítanak kezdeményezéseket. 

Mi a különbség a „hatás” és az „eredmény” között? Ezeket a pályázati adatlap 7. pontjában kell bemutatni, és érdemes gondolni arra is, hogy a projekt végrehajtása során hogyan fogják tudni igazolni, alátámasztani ezek elérését. 

 

Hatások 

A projekt hatásai a célcsoport tagjainak gondolkodásában, szemléletmódjában vagy viselkedésében végbement változások. Fontos, hogy ezek a változások a projekttevékenységeknek köszönhetően történjenek. Ilyen hatások lehetnek például az alábbiak:

 • közös gondolkodás, párbeszéd indult egy adott társadalmi probléma vagy ügy érintettjei között; megoldódott egy konfliktushelyzet;
 • megoldást találtak egy addig nem kezelt társadalmi problémára;
 • egy adott társadalmi csoport tagjai jobban megértik az őt megillető jogokat, és képessé válnak, illetve lehetőségük lesz arra, hogy éljenek ezekkel;
 • egy olyan új csoportot sikerült elérni, megszólítani, bevonni, amelynek szerepe van az adott társadalmi probléma megoldásában;
 • a közösség vagy a szélesebb nyilvánosság tagjai felismerik a jogsértéseket, és fellépnek ezek ellen;
 • együttműködés és/vagy párbeszéd indult (vagy meglévők erősödtek) különböző szervezetek, csoportok és intézmények között az európai jogokhoz és értékekhez kapcsolódóan;
 • a résztvevők a saját közösségeikben elindítottak egy olyan tevékenységet/folyamatot, amely addig nem volt jelen;
 • a szervezet új eszközöket/módszereket kezdett használni érdekérvényesítő munkája során,
 • a szervezet feltérképezte a fejlődését akadályozó tényezőket, s ennek hatására változtatott működési rendjén, belső munkamegosztásán stb.;
 • a szervezet hatékonyabban tud kommunikálni, s ezáltal nagyobb ismertséget, támogatottságot ér el;
 • a szervezet felkészültebb lett az önkéntesek fogadására, a velük való közös munkára.

Minderről legegyszerűbben az érintettek megkérdezésével (pl. interjúk vagy kérdőívezés formájában) lehet információt szerezni.

 

Eredmények

A projekt eredményei konkrét, számszerűsíthető dolgok, termékek, események. Ilyenek lehetnek például:

 • azok a kézzel fogható termékek, amelyek a projekt során készültek el (pl. kiadványok, honlap, nyilvános prezentációk) illetve ezek darabszámai, látogatottsági adatai;
 • azok az események, amelyek a projekt során valósultak meg (fórumok, konferenciák, találkozók, szakmai egyeztetések, képzések stb.), az ezeken résztvevő emberek száma, az ezek során elért célcsoportok;
 • médiamegjelenések (elérési, látogatottsági adatokkal); 
 • végrehajtott figyelemfelhívó akciók, kampányok száma;
 • azon helyi és országos politikák és jogszabályok száma, amelyek kialakításában a támogatott szervezet részt vett;
 • felmérések során elért emberek száma, a felmérések összefoglaló eredményei;
 • a szervezet tevékenységébe bevont emberek (pl. önkéntesek) száma;
 • hálózatba bevont szervezetek száma;
 • a projekt eredményeként létrejött együttműködési megállapodások;
 • szakmai egyeztetések konkrét eredménye, kimenete (rövid összegzések) stb.

Ezeket elsősorban a projekttevékenységek során keletkezett termékekkel, a tevékenységek dokumentálásával lehet alátámasztani.