Felhívás szakértőknek

Szakértőket keresünk a Közös Értékeink Programhoz beérkező pályázatok szakmai értékelésére! A külső, független értékelők feladata a pályázatok pontozása, valamint részletes írásbeli értékelése a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok alapján.

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal és a Közösségfejlesztők Egyesületével együttműködve, az Európai Unió forrásainak felhasználásával 2023-ban új támogatási programot indít magyarországi civil szervezetek számára, és ezúton felhívást tesz közzé szakértők számára a pályázatok értékelői listájára való bejelentkezésre.

A Közös Értékeink Program általános célja, hogy civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, az EU Alapszerződés 2. cikkelyében foglalt jogok és értékek megvédését és népszerűsítését, valamint az EU Alapjogi Kartájának végrehajtását a tagországokban. 

Jelen felhívás útján szakértőket keresünk a programhoz beérkező pályázatok szakmai értékelésére. A külső, független értékelők feladata a pályázatok pontozása, valamint részletes írásbeli értékelése a pályázati felhívásban szereplő értékelési szempontok alapján. Az értékelők a lebonyolító konzorcium által tartott felkészítésen való részvétel után munkájukat a program elektronikus felületének használatával végzik. Ezen keresztül kérdéseket is feltehetnek, kiegészítő információkat kérhetnek, melyet a lebonyolító alapítványok munkatársai továbbítanak a pályázók felé. A végső támogatási döntést a pontszámokból adódó sorrend és javaslatok figyelembevételével a lebonyolító alapítványok vezetőiből és külső szakértőből álló Bíráló bizottság hozza meg. Az értékelők nem tagjai e bizottságnak, de közreműködőként részt kell vegyenek annak (várhatóan budapesti helyszínen vagy hibrid formában tartott) ülésein, szükség esetén elővezetik értékelési eredményeiket és válaszolnak a bizottság értékeléssel kapcsolatos kérdéseire. 

A jelentkezőknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük (elbírálási szempontok):

  1. felsőfokú végzettség; 
  2. a vonatkozó magyarországi helyzet, a kapcsolódó társadalmi ügyek és problémák mélyreható ismerete;
  3. a magyar civil szektor megfelelő szegmensének széleskörű ismerete, civil szervezetekkel kapcsolatos személyes, közvetlen tapasztalat (minimum 5 év).
  4. projektértékelési tapasztalat – részvétel legalább egy, a Közös Értékeink Program szempontjából releváns támogatási programban, melyben a jelentkező minimum 50 pályázatot értékelt;
  5. összeférhetetlenség kizárása (a programra pályázó civil szervezet vezető tisztségviselője, munkatársa és annak hozzátartozója nem vehet részt az adott kiírásra érkezett pályázatok értékelésében);
  6. elkötelezettség az ügy illetve a civil szervezetek felé, személyes integritás, hitelesség.

A fenti szempontoknak megfelelő jelentkezők a lebonyolító konzorcium értékelői listájára kerülnek, és közülük választják ki és kérik fel a konzorcium vezetői az egyes kiírásokban dolgozó értékelőket. Az értékelőkkel a lebonyolító alapítványok kötnek szerződést, munkájukért díjazásban részesülnek.

A pályázati felhívás és a kapcsolódó információk a pályázati felhívás menüpontban találhatók. Az értékelői listára jelentkezni 2023. március 8-ig az Ökotárs Alapítványhoz beküldött magyar nyelvű rövid szándéknyilatkozattal és a fenti szakmai tapasztalatokat, referenciákat bemutató önéletrajzzal lehet. 

A jelentkezéseket a szakerto@kozosertekeink.hu email címre kérjük elküldeni. 

A felhívással kapcsolatos kérdésükkel az Ökotárs Alapítványhoz fordulhatnak a szakerto@kozosertekeink.hu címre küldött levélben.