Akciópályázat eredményhirdetés 11.

A pályázatok támogatásáról külső értékelők véleménye alapján a Bíráló bizottság döntött, amely a programot lebonyolító három alapítvány vezetőiből és egy külső civil szakértőből állt. Az öt, határidőig beérkezett pályázat közül egy nyert támogatást 9 998,98 EUR értékben.

 

 

 

A beérkezett pályázatokat a külső értékelők a felhívásban közzétett szempontok szerint pontozták és értékelték. Csak azok a projektek kerültek kiválasztásra, amelyek ezeknek a szempontoknak megfeleltek. Ezek között hangsúlyosan szerepelt a projektterv illeszkedése a program alapvető célkitűzéséhez, azaz, hogy mennyiben szolgálja az európai értékek és jogok erősítését és védelmét, és mennyiben várható, hogy tényleges hatást, változást ér el. 

A következő napokban minden pályázót egyénileg is tájékoztatunk. A támogatott pályázók e-mailben kapnak értesítést az eredményről, ami részletezi az esetleges feltételeket és a szerződés megkötéséhez szükséges tennivalókat. Az elutasított pályázók az elért pontszámot és a döntés indoklását tartalmazó értesítést szintén e-mailen kapják meg. Mivel az akciópályázatok benyújtására folyamatosan van lehetőség, a most elutasított pályázó szervezetek – az indoklásban leírtak végiggondolásával, a problémák és hiányosságok megválaszolásával – újra pályázhatnak.

A frissített akciópályázati pályázati felhívás értelmében olyan terveket várunk, amelyek célja az aktuális helyi vagy országos közügyek, társadalmi problémák megoldását vagy előremozdítását célzó, a közösség tagjait bevonó részvételi kezdeményezések, akciók, kommunikációs kampányok, mozgósító és érdekérvényesítő fellépések (alkalmi együttműködések) szervezésének és lebonyolításának támogatása. Támogathatók továbbá olyan tevékenységek is, amelyek a kampányok, akciók indítását alapozzák meg különösen helyi szinten, például úgy, hogy csoportba szervezik az érdeklődő és/vagy aktív polgárokat, velük közösen feltárják a problémákat, ütköztetik az üggyel kapcsolatos érveket és véleményeket (pl. lakossági fórumok szervezésével), illetve közösen új embereket nyernek meg az ügynek.

Kampány alatt egy jól meghatározható cél elérése érdekében végzett rövid időtartamú, intenzív, erőteljes kommunikációval bíró, széles célcsoportokat elérő és bevonó, a hagyományos és közösségi médiát tudatosan használó, eltervezett tevékenységeket értünk. Mozgósító és érdekérvényesítő tevékenységnek minősül minden olyan alulról szerveződő kezdeményezés, amely egy kisebb vagy nagyobb a közösséget bevonva konkrét lépéseket tesz – például petíciók indításával, demonstráció szervezésével – egy, a kiírás céljainak megfelelő helyi, térségi vagy országos társadalmi ügy megoldása érdekében valamilyen konkrét, aktuális és reális cél elérésére.

A következő Bíráló Bizottsági ülés időpontja a tervek szerint 2024. július 24-én lesz, ahol a július 3-ig beérkezett pályázatokról születik majd döntés.